Samen sterk voor onze kerk!

Voor het behoud, onderhoud en restauratie van de Sint-Jan blijft steun nodig vanuit de hele gemeenschap. Ook is alle hulp welkom bij de organisatie en uitvoering van onze activiteiten. Die steun is essentieel zodat de kerk ook voor toekomstige generaties kan blijven bestaan en de kerkdeuren open kunnen blijven voor iedereen. Zo staan we samen sterk voor onze kerk!

HOE KUNT U HELPEN?


OPTIE 1 Vrijwilliger worden
  • We zijn altijd op zoek naar extra ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van onze activiteiten. Wilt u ons met eigen handen helpen om de Sint-Jan het cultuurhistorische middelpunt van de gemeenschap te laten blijven? Word onderdeel van ons gezellige en gemotiveerde team: we kunnen hulp gebruiken van jong en oud!
OPTIE 2 Eenmalige en periodieke giften
  • Alleen met de steun van de hele Waalwijkse gemeenschap kan de Sint-Jan open blijven en haar religieuze, culturele en maatschappelijke functies blijven vervullen.
    Geef u op als donateur en wordt Vriend van Sint Jan de Doper. Vul het formulier "Eenmalige en periodieke giften" in en mail het ons. Binnen 30 dagen ontvangt u van ons de bevestiging van de gemaakte afspraak.
    U kunt ook steunen door te doneren via een lijfrente. Dit kan testamentair worden geregeld. Neem voor meer informatie contact op met de Commissie Legaten van onze stichting.
OPTIE 3 Schenken met belasting voordeel
  • Sinds 1 januari 2014 kan zonder tussenkomst van de notaris een schenkingsovereenkomst worden gesloten om zo met maximaal belastingvoordeel te kunnen schenken. Mocht u van deze manier van schenken gebruik willen maken, vul dan het formulier "Periodieke schenkingen" in en mail het ons. Wij ondertekenen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen administratie en bieden u het door de stichting ondertekende origineel ter ondertekening aan.
OPTIE 4 Sponsor van de stichting worden
  • Wilt u ons met uw onderneming steunen? Download de "Sponsorovereenkomst" en mail ons het ingevulde formulier. Binnen veertien dagen maken we dan samen met u een officiële sponsorovereenkomst.

Tot uw dienst!

De Vrienden van Sint Jan de Doper dragen hun steentje bij door:

Het toezicht houden tijdens de openingstijden van het 'Grootste Museum van Nederland' en het informeren, welkom heten en rondleiden van bezoekers. Bij de ontvangstbalie van de kerk bij de oostelijke ingang zijn folders, brochures en boeken verkrijgbaar met daarin de geschiedenis en alle achtergrondinformatie over de kerk, de parochie Sint Jan de Doper en de Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper. Ook kunnen bezoekers in het winkeltje terecht voor een aantal religieuze artikelen zoals devotiekaarsen en rozenkransen.

Het organiseren van culturele en historische activiteiten in de Sint-Jan, zoals in de kerk passende muzikale uitvoeringen en lezingen voor en door jong en oud, en het verzorgen van groepsrondleidingen. Hebt u interesse om met uw vereniging of als individu een uitvoering te verzorgen in de kerk; neem dan contact met ons op.

Het bieden van praktische hulp en adviezen aan bezoekers, waarbij we alle mogelijke ondersteuning bieden aan de organisaties die zich inzetten voor de medemens zoals Stichting de Strohalm, Voedselbank De Rijglaars, Francinus de Wind, Inloophuis Toon en de parochiële caritas.


Ook úw hulp is welkom!
Met onze aansluiting bij het Grootste Museum van Nederland is de kerk vaker open voor bezoek en bezichtiging. We zijn daarvoor altijd op zoek naar extra vrijwilligers die één keer per maand een paar uurtjes de bezoekers gastvrij willen ontvangen. Wilt u als gastheer of gastvrouw meehelpen en deel uitmaken van ons gezellige team? Neem dan contact met ons op.

WOORD VAN PAUS FRANCISCUS

“Moge de Kerk de plaats van barmhartigheid en hoop op God zijn, waar ieder zich aanvaard, bemind, vergeven en aangemoedigd weet om het goede leven van het Evangelie te leiden.”
“Daarom moet de Kerk de deuren open laten zodat iedereen binnen kan. En wij moeten door die deuren naar buiten gaan om het Evangelie te verkondigen.”

– Paus Franciscus, uitgesproken tijdens een algemene audiëntie.

"..ZIJN TORENSPITS, FIER BOVEN ALLES VERHEVEN, WIJST ONS DE TIJD EN DE WEG VAN HET LEVEN.."


Stichting 'Vrienden van Sint Jan de Doper' • KvK 60161868 • IBAN NL24 RABO 0150 8290 94 • RSIN 853789940
Stichting 'Vrienden van de Koepels' • KVK 61435325 • IBAN NL81 RABO 0191 86 84 77 • RSIN 85430099